Bodrum Gökkuşağı Çocukları Anaokulu

// Programımız

Programımız

PROGRAMIMIZ

  • Çocuk merkezli özgün bir programdır.
  • Eğitim programı bilim ve sanat temellidir.
  • Yaratıcılık ön planda olup çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
  • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
  • Aile katılımı önemlidir.
  • 3-6 yaş grubu için, aile katılımına önem veren, çocuğu ilköğretime, hayata hazırlayan, okul öncesi eğitim programıdır.

Bilişsel Gelişim

Bilişsel gelişim doğumdan başlayarak, çevremizdeki dünyayla etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden, bütün zihinsel süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır. Bilişsel gelişim çocuğun gördüğü, duyduğu, dokunduğu tattığı nesneler hakkında düşünmesini ifade eder. Bu düşünce, etki tepki ilişkisini, olaylardaki ardışıklığı, nesneler arasındaki benzerlik ve farklılığı anlamak, objeleri kategorize edebilmek, mantık yürüterek cevaplamayı içerir.

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme çocuğun yeni bir şey öğrenirken öğrenme işlemini bütün duyularını kullanarak yapabilmesine denmektedir. Çocukların keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmeleri aktif öğrenme metodunun en önemli kuralıdır. Çocuklar, özellikle küçük yaşlardakiler; cisimlere dokunma, onları koklama, tatma ihtiyacına iç güdüsel olarak gereksinim duyarlar. Bu gereksinimleri giderilmediği takdirde de çocuklar öğrenme işlemini bütünüyle tamamlamamış olurlar.

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.  Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Çocuğa özgür iradesini kullanacak ortamı hazırlamak ise değerler eğitimin ön koşuludur.

Arkadaşlık ve Paylaşım

Arkadaşlık ortamında geliştirilen ilişkiler aile ortamındaki ilişkilerden oldukça farklıdır. Bu yeni ortamında yaşam için gerekli olan birçok şey farkına varılmadan öğrenilir. Çocuk, insanlarla birlikte uyum içinde ve mutlu bir şekilde yaşamayı öğrenir. Kendini tanıma fırsatı bulur, güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder, içgüdülerini denetim altına alır. Kendini güçlü hissettiği alanlarda dediklerini kabul ettirerek liderlik duygusunu tadar, zayıf kaldığı durumlarda ise bekleyip sabretmeyi öğrenir. Şımarık ve bencil çocuklar bile arkadaşlık ilişkileri sayesinde isteklerini ertelemeyi ve paylaşmayı öğrenirler.